سایت مجله فرهنگی وبلایت

آیین های محرم در نقاط مختلف ایران – شماره اول | مجموعه مراسم زندگی

گفتگویی صمیمی با خانواده های ایرانی در مورد آیین ها و مراسمات خانوادگی و یا محلی شان در ایام عزاداری محرم ، روضه های خانگی، نوحه خوانی، سینه زنی، تعزیه و …

چهارشنبه 20 مرداد 1400 | 19:53