سایت مجله فرهنگی وبلایت
لباس اقوام ایرانی

لباس اقوام ایرانی از چه زمانی شبیه به هم شد؟!

لباس اقوام ایرانی تنوع زیادی دارد. لباس محلی ایران بسته به جغرافیا و مردم هرمنطقه از ایران به شکل و رنگی است. تا جایی که چشم کار می کند لر و ترک و بلوچ و فارس این روزها شبیه هم هستند و مثل هم می پوشند. اما کجا و از کی لباس هایمان به هم شبیه شد را در متن زیر از مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

یکشنبه 11 خرداد 1399

جهل مردم

مسئولیت جهل مردم با کیست؟

نقل است روزی امیر کبیر با شنیدن خبرشیوع حصبه در ایران وموثر واقع نشدن تلاش ها برای واکسیناسیون کودکان در مناطق روستایی کشور، شروع به گریه کرد . نقل است روزی امیر کبیر با  شنیدن خبرشیوع حصبه در ایران وموثر واقع نشدن تلاش ها برای واکسیناسیون کودکان در مناطق روستایی کشور، شروع به گریه کرد […]

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399

نان و اهمیت آن در تاریخ ایران

قدیمی تر ها یه تیکه نون روی زمین که می دیدن خم می شدن تمام قد بَرِش می داشتن ، می بوسیدن ، می ذاشتن یه گوشه مبادا زیر دست و پای خلق الله بِره قسم که می خواستن بخورن ، بعد لفظ جلاله با « به همین برکت » ، دل طرف شون قرص بود که دوز و کلکی توی کار نیست.

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399

کودتای ۲۸ مرداد و یک فایل صوتی که از آن روز مانده

غرور مصدق که روز به روز از فراست و سیاست اش می کاست و گوشش را به روی نصیحت دلسوزان دینی می بست و جدایش می کرد از بدنه مردم و جامعه ؛ مثل  جدایی اش از آیت الله کاشانی و رها شدن دست اش از دست روحانیت و مرجعیتی که روی چشم یک ملت جا داشت. می گویند کودتای ۲۸ مرداد یک درس فراموش نشدنی بوده

جمعه 15 فروردین 1399