سایت مجله فرهنگی وبلایت
یهودی ها ودین

چرا روزه در دین یهود واجب شده و منطق آنها چیست؟

آداب و رسوم زندگی و فرهنگ مردمان یهود در سراسر جهان ،کاملا برگرفته و منطبق بر دستورات دین شان است
روزه ی کیپور یکی از روزه های واجبی ست که از غروب تا غروب روز بعد به طول می انجامد
25 ساعت ، خودداری از خوردن ، آشامیدن ، استحمام ، استفاده از عطر و …

سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 | 17:19