رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

تایید

مجله اینترنتی وبلایت

فــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــــگاه هـای آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

اندازه نگه دار

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

327

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن
 که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر،
گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفته اند: بسیری مردن به که گرسنگی بردن.

 گفت : اندازه نگهدار، کلوا واشربو و لا تسرفوا
نه چندان بخور کز دهانت برآید
نه چندان که از ضعف، جانت برآید

گلستان سعدی - باب سوم

برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
0:00
0:00
وبلایت
ویدئوهای اندازه نگه دار صداهای اندازه نگه دار تصاویر اندازه نگه دار

برای مشاهده محتوای هر بخش روی آیکون آن کلیک فرمائید

برچسب ها :
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.