رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

تایید

مجله اینترنتی وبلایت

فــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــــگاه هـای آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

وقتی که راه نمی روی

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

300

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری
و این " زمین نخوردن " محصول سکون است
نه مهارت .
وقتی که تصمیم نمی گیری ، کاری نمی کنی ،
اشتباه هم نمی کنی و این اشتباه نکردن ،
محصول انفعال است نه انتخاب ...

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی
و فقط پرهیز کنی ،
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد .

برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
0:00
0:00
وبلایت
ویدئوهای وقتی که راه نمی روی صداهای وقتی که راه نمی روی تصاویر وقتی که راه نمی روی

برای مشاهده محتوای هر بخش روی آیکون آن کلیک فرمائید

برچسب ها :
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.