رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

تایید

مجله اینترنتی وبلایت زندگی در شرایط سخت

مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعه فــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــــگاه هـای آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

وقتی که راه نمی روی

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

167

وقتی که راه نمی روی ، نمی دوی ، زمین هم نمی خوری
و این " زمین نخوردن " محصول سکون است
نه مهارت .
وقتی که تصمیم نمی گیری ، کاری نمی کنی ،
اشتباه هم نمی کنی و این اشتباه نکردن ،
محصول انفعال است نه انتخاب ...

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی
و فقط پرهیز کنی ،
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد .

0:00
0:00

برای مشاهده محتوای هر بخش روی آیکون آن کلیک فرمائید

برچسب ها :
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.