رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

تایید

مجله اینترنتی وبلایت

فــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــــگاه هـای آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

فرهنگ سالم ؛ هوای سالم

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

190

فرهنگ هواست
اگر این هوا سالم بود ؛ یک بدن مستعد با تنفس آن انرژی می گیرد
اگر هوا مسموم بود ؛ آدمهای سالم هم در این هوا تنفس بکنند مریض  .می شوند
ناتوان می شوند ، معلول می شوند ... فرهنگ یک چنین حالتی دارد

کتاب قرارگاه های فرهنگی
صفحه 22

انتشارات صهبا


این پست را در بخش صوت ، با صدای سید علی اصغر برقعی بشنوید

برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
0:00
0:00
وبلایت
ویدئوهای فرهنگ سالم ؛ هوای سالم صداهای فرهنگ سالم ؛ هوای سالم تصاویر فرهنگ سالم ؛ هوای سالم

برای مشاهده محتوای هر بخش روی آیکون آن کلیک فرمائید

برچسب ها :
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.