رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

تایید

مجله اینترنتی وبلایت

فــــــــــــــــــــــروشــــــــــــــــگاه هـای آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نخود سیاه

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

365

در فرهنگ عوام وقتی کسی مزاحم است به دنبال نخود سیاه می فرستندش
اما اینکه نخود سیاه واقعا وجود خارجی دارد یا خیر باید گفت که نخود سیاه گونه ای از همین نخود معمولی خودمان است
با این تفاوت که در قدیم به شکل اولیه اش در زمان برداشت ، عرضه نمی شد
یعنی اگر به بازار می رفتی و نخود سیاه می خواستی به ندرت پیدا می کردی
چون نخودهای سیاه را به مدت چند روز در آب خیس می کردند  تا به دو قسمت تقسیم شود و بعد به نام لپه در بازار به فروش می رساندند
منظور از ضرب المثل پی نخود سیاه فرستادن  به قول مرحوم دهخدا :

پی کاری فرستادن کسی را که بسی دیر کشد
به عبارتی وقتی کسی را دنبال نخود سیاه فرستادیم یعنی جایی رفته که به این زودی ها بر نمی گردد

برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
برگشت به پست وبلایت
0:00
0:00
وبلایت
ویدئوهای نخود سیاه صداهای نخود سیاه تصاویر نخود سیاه

برای مشاهده محتوای هر بخش روی آیکون آن کلیک فرمائید

برچسب ها :
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.