برنامه یلدای مشرقی

اینجا ، گنجینه فرهنگ ایرانی است

مریم مه نگار

شب یلدا و حافظ خوانی مریم مه نگار | یلدای مشرقی، معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

مریم مه نگار

شب یلدا و پلاتوی چهارم مریم مه نگار در برنامه یلدای مشرقی

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

طلوع خورشید

شب یلدا و آیتم خورشید بعد از یلدا با صدای پریسا عباسی

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

خورشید یلدا

شب یلدا و تیتراژ پایانی برنامه یلدای مشرقی

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

شب یلدا

شب یلدا و آیتم موسیقی امشب شب مهتابه با صدای پژمان مبرا

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

شبان میرشکرایی

گفتگو با شبان میرشکرایی | برنامه یلدای مشرقی | دلیل ماندگاری یلدا و لزوم ثبت میراث فرهنگی

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

شبان میرشکرایی

شب یلدا و گفتگوی با شبان میرشکرایی | یلدای مشرقی | یلدا جشن آریایی؟

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

شبان میرشکرایی

شب یلدا و گفتگو با شبان میرشکرایی | یلدای مشرقی | خوراکی های شب یلدا

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

مجتبی شیخ علی

شب یلدا و استندآپ کمدی های مجتبی شیخ علی در یلدای مشرقی | قسمت یکم

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

مجتبی شیخ علی

شب یلدا و استندآپ کمدی های مجتبی شیخ علی در یلدای مشرقی | قسمت دوم

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

مجتبی شیخ علی

شب یلدا و استندآپ کمدی های مجتبی شیخ علی در یلدای مشرقی | قسمت سوم

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight

مجتبی شیخ علی

شب یلدا و استندآپ کمدی های مجتبی شیخ علی در یلدای مشرقی | قسمت چهارم

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱   |   نویسنده :  weblight