سایت مجله فرهنگی وبلایت
یلدای مشرقی

اجرای موسیقی سنتی | برنامه یلدای مشرقی | درمیکده باز است…

ها لیلی نام قطعه ای ایست قدیم و در واقع فولک لریک  که بر مبنای شعر خواجه شیراز ساخته شده است.شاید آن را با  نام در میکده باز است بهتر بشناسید.

پنج‌شنبه 08 اردیبهشت 1401 | 19:07