سایت مجله فرهنگی وبلایت
کرونا و برگزاری مراسم

آئین های ایرانی ، ویروس کرونا و یک فرصت استثنایی

آئین های ایرانی در عمر هزارساله خود، رسمِ معمول شده و همیشه بوده. حتی در بدترین شرایط، فرهنگ عمومی به دنبال برگزاری رسم و رسوم ایرانی بوده و هست. این روزها فرهنگ یک مهمان ناخوانده دارد به نام کوید 19 یا همان کرونا ویروس.خیلی از آئین های تقویمی ایرانی و اسلامی با این وجود یا برگزار نشده و یا کم رنگ تر از گذشته خود را نشان داده. به نظر شما چه باید کرد؟

سه‌شنبه 14 مرداد 1399 | 20:33

مجله فرهنگی وبلایت

ورودیه ؛ اینجا گنجینه آئین های ایرانی است

این اولین سخن سردبیر مجله فرهنگی وبلایت با شما خواننده گرامی است. به جمع ما خوش آمدید. ما معتقدیم زندگی بدون فرهنگ، زندگی در شرایط سخت است و فرهنگ ایرانی چلچراغ روشنی است برای این روزهای آشفته و درهم و برهم ما. تمام تلاش تحریریه وبلایت این است تا بر سقف دنبال دیجیتال ،چراغ روشن تجربه و دانش ایرانی را بیاویزیم! جایی بسازیم برای آشتی دوباره  ایرانیان با رسم زندگی. وبلایت گنجینه آئین های ایرانی است.

شنبه 13 اردیبهشت 1399 | 21:34