آموزش طبخ آبگوشت قنبید، غذای محلی قمی در سفره همه ایرانی ها

 

قنبید یا کلم قمری یا کلم رومی و یا کلم گرد؛
برگ آن شبیه به برگ چغندر و از آن عریض‌تر و طعم آن با کمی تلخی و شیرینی آمیخته است،
در وسط آن ساقی و بر بالایش حبه آن و بر اطراف آن برگ‌های در هم مجتمع به شکل کله است.
قنبید در قم بصورت چهار فصل کشت می شود و قمی ها با آن آبگوشت اختصاصی درست می کنند.
آموزش آبگوشت قنبید را بطور اختصاصی از مجله فرهنگی وبلایت ببینید.

فرستادن دیدگاه