اجرای زنده موسیقی، در میکده باز است، ویژه شب یلدا

 

ها لیلی نام قطعه ای ایست قدیم و در واقع فولک لریک  که بر مبنای شعر خواجه شیراز ساخته شده است.
شاید آن را با  نام در میکده باز است بهتر بشناسید.

آنچه که شاعر خوشکلام می گوید:

اَلمنه لله که درِ میکده باز است                     ***   زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
خُم ها همه در جوش و خروشند ز مستی   ***   وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است
از وی همه مستی و غرور است و تکبر       ***   وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم                    ***   با دوست بگوییم که او محرم راز است
شرح شکن زلف خَم اندر خَم جانان              ***   کوته نتوان کرد که این قصّه دراز است
بار دل مجنون و خَم طُره ی لیلی                  ***   رخساره ی محمود و کف پای اَیاز است
بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم            ***   تا دیده ی من بر رخ زیبای تو باز است
در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید             ***   از قبله ابروی تو در عین نماز است
ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین         ***   از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

این قطعه را بسیاری از خوانندگان در فضاهای موسیقایی متفاوت خوانده اند، از سال های دور تا همین اکنون! از اساتید تا شاگردان و تازه کارها و مهم تر از آ« ورد زبان بودن این نغمه است که از خاصیت آثار فولک همین است.
یک موسیقی بزمی که سال هاست در دورهمی های ایرانیان نواخته و خوانده می شود.
ما هم که در تدارک شب یلدا و ساخت بخش های موسیقی برنامه یلدای مشرقی بودیم ، نتوانستیم از ها لیلی بگذریم.
این قطعه را با دو نوازی علی نوروزیان که سه تار می زند و ناصر جساس که تنبک ، برایتان ضبط کرده ایم.

فرستادن دیدگاه