افتتاح سومین مدرسه صنایع‌دستی تهران

افتتاح سومین مدرسه صنایع‌دستی تهران

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گفت: سومین مدرسه صنایع‌دستی استان تهران همزمان با هفته صنایع دستی با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران روز دوشنبه (۲۶ خردادماه) در فرهنگسرای سرو واقع در بوستان ساعی افتتاح می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گفت: سومین مدرسه صنایع‌دستی استان تهران همزمان با هفته صنایع دستی با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران روز دوشنبه (۲۶ خردادماه) در فرهنگسرای سرو واقع در بوستان ساعی افتتاح می‌شود.

مجله فرهنگی وبلایت به نقل از ایسنا :

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران، پرهام جانفشان، در این زمینه توضیح داد: مدارس صنایع‌دستی به منظور بسترسازی در توسعه و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی وحمایت از نوآوری وخلاقیت در تولیدات صنایع‌دستی ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.

جانفشان افزود: نام مدرسه به دلیل فراگیری همزمان آموزش‌های علمی و عملی بر روی این مراکز گذاشته شده است و در این مدارس محدودیت سنی برا فراگیران وجود ندارد.

او عنوان کرد: عملکرد مدارس صنایع دستی در یک سال گذشته در آموزش و مهارت‌آموزی شهروندان به‌ویژه جوانان در رشته‌های صنایع‌دستی موجب شده است تا معاونت صنایع‌دستی استان تهران سومین مدرسه صنایع دستی  را با محوریت مرکز شهر تهران در فرهنگسرای سرو واقع در پارک ساعی ایجاد و راه‌اندازی کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خاطرنشان کرد: پیش از این دو مدرسه صنایع‌دستی در شرق شهر تهران در فرهنگسرای اشراق و یک مدرسه در بوستان المهدی در غرب تهران آغاز به کار کرده است.

صنایــع دســتی بــا تلفیــق مناســب و دلپذیــر هنــر و صنعــت ضمــن پــرورش و بــروز خلاقیــت هــا و اســتعدادهای فــردی، موجــب انتقــال بخــش مهمــی از فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین بــه نســل هــای بعــدی و حتــی مــردم ســایر کشــورها مــی شــود.

پیشتر اولین مدرسه صنایع دستی در سال حمایت از کالای ایرانی، در منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ خانه فرهنگ پرواز واقع در ضلع جنوب شرقی میدان آزادی، بوستان المهدی (عج) جنب دریاچه افتتاح شده بود.