تحسین کردن راز شگفت انگیز زندگی انسان های قدرتمند

تحسین کردن راز شگفت انگیز زندگی انسان های قدرتمند

تحسین شدن و تحسین کردن یکی از بالاترین تراکنش ها را در تعاملات روزانه ما دارند. ما انسان ها تشنه تحسین شدنیم و از این آب حیات سیراب نمی شویم. تحسین کردن به معنی آفرین گفتن وحسن ها را برشمردن است. وقتی ویژگی های مثبت همدیگر را یاد آوری کنیم مطمئناً محیط زیست ما زیباتر از این خواهد شد. اگر به گذشته خود برگردیم شاید خاطرات خوب ما از بسیاری افراد، هنگامی شکل گرفته که نکات قوت ما و رفتارمان را ستوده و برای یک عمر در ذهن ما

تحسین شدن و تحسین کردن یکی از بالاترین تراکنش ها را در تعاملات روزانه ما دارند. ما انسان ها تشنه تحسین شدنیم و از این آب حیات سیراب نمی شویم. تحسین کردن به معنی آفرین گفتن وحسن ها را برشمردن است. وقتی ویژگی های مثبت همدیگر را یاد آوری کنیم مطمئناً محیط زیست ما زیباتر از این خواهد شد. اگر به گذشته خود برگردیم شاید خاطرات خوب ما از بسیاری افراد، هنگامی شکل گرفته که نکات قوت ما و رفتارمان را ستوده و برای یک عمر در ذهن ما

تحسین کردن

تحسین شدن و تحسین کردن

تحسین شدن و تحسین کردن یکی از بالاترین تراکنش ها را در تعاملات روزانه ما دارند. ما انسان ها تشنه تحسین شدنیم و از این آب حیات سیراب نمی شویم. تحسین کردن به معنی آفرین گفتن وحسن ها را برشمردن است. وقتی ویژگی های مثبت همدیگر را یاد آوری کنیم مطمئناً محیط زیست ما زیباتر از این خواهد شد.
اگر به گذشته خود برگردیم شاید خاطرات خوب ما از بسیاری افراد، هنگامی شکل گرفته که نکات قوت ما و رفتارمان را ستوده و برای یک عمر در ذهن ما نهادینه شده باشند.


البته که تحسین کردن هر فرد باید متنساب با شخصیت خود او نیز باشد که انسان ها گونه گونند و رنگ رنگ. پدر و مادری که فرزند خود را آفرین می گویند یا دوستانی که همدیگر را تحسین می کنند ، همسرانی که نیکی های یکدیگر را می ستایند و معلمانی که شاگردان خود را تشویق می کند و … هر یک به گونه ای در های رشد و اعتماد به نفس را به روی مخاطبشان می گشایند.چه بسا افرادی که توانمندی های سرکوب شده و استعداد های فرو خورده ای داشته اند و با تحسینی سر وقت، به شکوفایی رسیدند.

تحسین کردن

موانع تحسین کردن

گاهی غرور و تصورات غلط ، مانع از تحسین کردن دیگران می شود ، بهتر است کمی در این شیوه از زندگی تجدید نظر کنیم و بدون غرور و حتی با گذشت و فداکاری لب به تحسین دیگران باز کنیم و بدانیم قبل از مخاطب ما ، دنیای خودمان باطراوت تر می شود، خودمان حس بزرگواری بیشتری به دست می آوریم و بیش از مخاطب ابعاد روح خود را وسعت داده ایم.

نباید فکر کنیم با تعریف کردن از دیگران ، شأن خودمان زیر سوال می رود یا مخاطب مورد نظر، ظرفیت پذیرش تمجید ما را ندارد و از این قبیل افکار. بهتر است کاملا منطقی و صادقانه خوبی های دیگران را شماره کنیم ، نه بیش از حد که تملق شود و نه کمتر از حد که بخیل به نظر آییم و تنگ نظر.
اتفاقا باید همیشه حواسمان باشد تا در دیگران نکات تحسین برانگیز را پیدا کنیم و سر وقتش آن را بیان کنیم.

تحسین کردن

چند پیشنهاد برای تمرین تحسین کردن

تعریف و تمجید دیگران بهتر است همان موقعی که رفتار و عمل تحسین برانگیزی از ایشان سر زده بیان شود .

تحسین کردن باید جزئی و مصداقی باشد؛ از بیان جملاتی شبیه اینکه چه کار جالبی یا خیلی خوب بود کفایت نمی کند ، بهتر است کمی وقت بگذاریم و در مورد عمل تحسین برانگیز او صحبت کنیم.

موقع تشویق دیگران از کنایه و متلک استفاده نکنیم بهتر است، مثلا نگوییم چه عجب این بار کارت را درست انجام دادی یا نگوییم دیدی به حرف من گوش دادی و موفق شدی!

وقتی می خواهیم موفقیت یا عمل مثبت کسی را بستاییم باید موضوع را به خودش بگوییم نه اینکه به دیگری بگوییم تا به گوشش برساند یا هنگامی که دور از او هستیم با صدای بلند و مغرورانه از او تعریفی کنیم تا بشنود!

تحسین با چهره گشاده باشد زیبا تر و تاثیر گذار تر است، در آغوش گرفتن نیز قدرت کلاممان را افزایش می دهد و تبدیل به ابراز عاطفه می شود نه صرفا قضاوت یا نقد منصفانه یک عمل.

تحسین نکردن از تحسین دروغی بهتر است!

یادمان باشید تحسینی که ریشه در دروغ داشته باشد به مرور زمان تاثیر عکس می گذارد، اگر از کسی تعریف کنیم در صورتی که حقش نباشد، ممکن است کم کم باور کند و دچار اعتماد به نفس کاذب شده و در موقعیت های پیچیده تر زندگی به دلیل عدم درک درست از خود و توانایی هایش دچار شکست شود و در ادامه مسیر نه دیگر تحسین کسی را بپذیرد و نه ترس از شکست مجدد دست از سرش بردارد.
شخصی در کنکور با رتبه ای خوب قبول شده بود، شخص دیگری در حال تحسین او بود که مادرش گفت باید مرا تشویق کنید، ۱۲ سال شب بیداری کشیدم و پا به پایش تلاش کردم، اگر من نبودم که …


این فاجعه است، اجازه دهیم موفقیت های هر کس برای خودش باشد و حتی اگر کمکی به او شده، بزرگ منشانه رفتار کرده و از موفقیت به دست آمده لذت ببریم و خدا را به خاطر نعمتی که داده شاکر باشیم.

اما نکته دیگری که نیاز است در تمرین تحسین کردن دیگران مد نظرمان باشد : ما با فرد تحسین شده رقابتی نداریم، نباید تصور کنیم اگر از شخصی تعریف کنیم او بهتر از ما به چشم می آید و ما کوچک می شویم، حال آنکه اگر ما از خود و فعالیت هایمان راضی بوده و به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشیم ، مشکلی با ستایش دیگران هم نخواهیم داشت و اگر منطقی باشیم باید بپذیریم افراد قدرتمند راحت تر دیگران را تحسین می کنند.

تحسین کردن

تحسین شدن و تحسین کردن یکی از لذت بخش ترین و البته انسانی ترین رفتار های ماست ، تاثیرات مثبت بی پایانی دارد و اگر صادقانه باشد ، هزاران سال هم که بگذرد ، خللی در شایستگی چنین رفتاری ایجاد نخواهد شد .