تربیت کودک و آینده ای که از آن می ترسیم

تربیت کودک و آینده ای که از آن می ترسیم

به دنیا آمدن نوزاد در یک خانواده، جذاب و شیرین است. فرزند دار شدن، آرزوی خیلی از زوج های جوان است و  قدم نورسیده ، رحمت و روزی خدا را با خودش میاورد اعتقاد قلبی خیلی از ایرانی هاست. اما اینکه کودک مان در سال های بعد، چه کارهایی بکند و نکند نگرانی و دغدغه اش کم نیست. در صفحاتی از مجله فرهنگی وبلایت، مفاهیم و مشکلاتی که با آن درگیر هستیم را در قالبداستان روایت می کنیم. متن کوتاه زیر از تربیت کودک و آینده ای که از آن می ترسیم می گوید.

به دنیا آمدن نوزاد در یک خانواده، جذاب و شیرین است. فرزند دار شدن، آرزوی خیلی از زوج های جوان است و  قدم نورسیده ، رحمت و روزی خدا را با خودش میاورد اعتقاد قلبی خیلی از ایرانی هاست. اما اینکه کودک مان در سال های بعد، چه کارهایی بکند و نکند نگرانی و دغدغه اش کم نیست. در صفحاتی از مجله فرهنگی وبلایت، مفاهیم و مشکلاتی که با آن درگیر هستیم را در قالبداستان روایت می کنیم. متن کوتاه زیر از تربیت کودک و آینده ای که از آن می ترسیم می گوید.

کوچولوی ما بعد از نه ماه انتظار متولد شده است… دوستان و بستگان به دیدنش می آیند. کانون همه توجه ها شده است. به آغوش هرکس که میرود،صورت کوچکش را دقیق ارزیابی می‌کنند

کوچولوی ما بعد از نه ماه انتظار متولد شده است…
دوستان و بستگان به دیدنش می آیند.
کانون همه توجه ها شده است. به آغوش هرکس که میرود،صورت کوچکش را دقیق ارزیابی می‌کنند

– به به ماشّالا
چشماش شبیه مامانشه نازی…
دماغش ولی به باباش رفته ها…هرکسی نظری می دهد ما هم لبخند می زنیم
علم ژنتیک هم معتقد است تقریبا نیمی از خصوصیات فیزیکی اش شبیه پدر و نیمی دیگر شبیه مادرست.

کوچولوی ما بزرگ می‌شود
کم کم رفتار ها و عاداتی  پیدا می کند
گاهی علایق و خصوصیاتی دارد که شاید نپسندیم
بزرگتر می شود ؛ گاهی انتخاب هایی می کند
اما با افقی که برای خوشبختی اش ترسیم کرده ایم ، همخوانی ندارد
قلباً راضی نیستیم ؛ دوس داریم آنی بشود که ما می خواهیم؛ فکرمان مشغول استیادمان رفته که روی همان ژنوم ها و DNA های کوچک ، دستور العمل هایی هست که حداکثر نیمی از رفتار ، خلقیات و استعداد های ما را ، به او  ارث می دهد و باقی محصول تربیت است

اما …
آینده!

پدر و مادر ها وقتی به این واژه می رسند کمی مکث می کنند؛
این بار ازین شباهت می ترسیم . آینده اش نباید شبیه ما بشود ؛ چون از خودمان راضی نیستیم 


البته که به جای این ترسیدن و این که بشود آغاز یک بحران
اگر نقاط ضعفش را برطرف کنیم و قوّت هایش را تقویت ؛خودِ  تکامل یافته مان را در آینده او می بینیم
نه شخصیت بلاتکلیفی که نه شبیه ماست نه آنچه خود خواسته است

فرستادن دیدگاه