تهران در بستر زمان، مجموعه تایم لپس از تهران

 

این ویدئو مجموعه ای تایم لپس، هایپر لپس و تصاویری از تهران است که سیر یک شبانه روز را به زیبایی به تصویر می کشد.
متاسفانه وبلایت، تولید کننده این اثر را نمی شناسد!

فرستادن دیدگاه