روایتی از زندگی جهان پهلوان تختی، پادکست، مستند صوتی

روایتی از زندگی جهان پهلوان تختی، پادکست، مستند صوتی

گوینده: سعید ایل بیگی
روایتی از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی، اختصاصی مجله فرهنگی وبلایت

تختی، جهان پهلوان تختی، اسم و عنوانی که نه برای گروه و دسته و حزب خاصی است، نه فقط برای مردم ایران آشناست و نه کسی در صحت این عنوان شکی دارد…
مردان بزرگ خصائل یکسانی دارند، تو گویی تعداد محدودی از ایشان ساخته شده و در برهه های مختلف تاریخ به مساوات پخش می شوند، آنان که از مرام و معرفت، از منش و اخلاق، از بزرگی و آبرو و از فداکاری و بیقراری برای وطن، به حد کمال سیرابند و به دیگران نیز می نوشانند.