زندگی با کیفیت را همه ما دوست داریم اما…

زندگی با کیفیت را همه ما دوست داریم اما…

گوینده : سید علی اصغر برقعی – سعید ایل بیگی

زندگی با کیفیت  را ، همه دوست داریم .
امّا  عادت ها را نمی شود  یک شبه ایجاد و یا ترک  کرد.
لازم هم نیست  از همین امروز همه چیز را تغییر دهیم ؛
کافیست با چند الگوی ساده شروع کنیم
مثلا
۱- روز رابامیوه شروع کنیم
۲- بگذاریم چای ما اندکی خنک شود
۳- قندهایمان را ریز کنیم
۴- با نوشابه قهرکنیم
۵- برنج مان را آبکش نکنیم
۶- نان سفیداستفاده نکنیم
۷- باروغن جامد خداحافظی کنیم
۸- سیروپیازرو دربرنامه غذاییمان بگنجانیم
۹- آب زیاد بخوریم
۱۰- چیپس نخوریم
۱۱- ماهی بخوریم
۱۲- باکالباس وسوسیس سرسنگین باشیم
۱۳- هیچ وعده غذایی راحذف نکنیم
۱۴- غذاراخوب بجویم
۱۵- نمکدان ها رادر ویترین بگذاریم

۱۶- ازماست کم چرب غافل نشویم
۱۷- گوجه فرنگی خورباشیم
۱۸- دیرشام نخوریم
۱۹- ورزش و نرمش را در برنامه روزانه داشته باشیم

چند تغییر کوچک هم ، بی شک کیفیت زندگی ما را بهتر خواهد کرد
به مرور…