معمار یعنی چه؟ راز دل معماران قدیم چه بوده است؟!

معمار یعنی چه؟ راز دل معماران قدیم چه بوده است؟!

 

گوینده: سعید ایل بیگی

“معمار” در لغت بمعنی “بسیار عمارت کننده” است…
اما در گذشته از واژه “رازیگر” ، بجای آن استفاده می شد!
چند دلیل برای استفاده از این واژه در تاریخ ذکر شده؛
مثلا:
عده ای معتقدند، رازیگر یعنی “راز نگهدار” که با گذشت زمان به رازیگر تبدیل شده است.
حال باید پرسید راز دل این معماران چه بوده؟!
در زمانی که پادشاهان برای خود قصر و کاخ می ساختند، لاجرم، به مفرّ و راه گریز سرّی نیاز داشتند!
که از این مسیر پنهان، فقط شخص پادشاه و سازنده آن مطّلع بودند،
بهمین دلیل سازنده را ، راز نگهداری لازم بود!

اما این واژه روی دیگری نیز دارد؛
“راز” نام دیگر شهر کهن “ری” است…
در معماری ایران، سبک های متفاوتی وجود دارد که اغلب به نام شهر ها معروف است.
سبک معماری اصفهانی ، تبریزی ، خراسانی و از جمله : “رازی”
بعبارتی، متأثر از تفکر حاکم بر معماران شهر راز یا همان ری!

و نکته جالب اینکه: ابنیه ای مثل حرم شریف شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام در ری،
بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم،
و آستان مقدّس آقا علی ابن موسی الرّضا علیه السلام در مشهد،
در همین سبک معماری ساخته شده است.