عید سعید فطر و بازگشت به فطرت

عید سعید فطر و بازگشت به فطرت

عید سعید فطر، عید بزرگ بندگی است و طلوع ماه نو با همه باریکی و نحیفی اش امیدی است جوانه زده در دلها که یک ماه بندگی خدا مورد قبول بوده است. متن بازگشت به فطرت به عید فطر و معنای فطر اشاره دارد. مجله فرهنگی وبلایت پیشاپیش حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به خوانندگان محترمش تبریک می گوید.

عید سعید فطر، عید بزرگ بندگی است و طلوع ماه نو با همه باریکی و نحیفی اش امیدی است جوانه زده در دلها که یک ماه بندگی خدا مورد قبول بوده است. متن بازگشت به فطرت به عید فطر و معنای فطر اشاره دارد. مجله فرهنگی وبلایت پیشاپیش حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به خوانندگان محترمش تبریک می گوید.

فطر

همان خدایی که منت می گذارد و یکماه ، ما را میهمان خود می کند، منتی مضاعف گذاشته و در پایان میهمانی برایمان جشن می گیرد

به پاس اینکه یکماه به دستور او سراپا روزه بودیم و خود را در محضر او دیدیم

عیدی برای گشایش گذاشته، برای بازگشت به روز پاکی ، پس یک ماه رزم تن به تن با طاغوت نفس

تا رسم خدایی و جود کرم را تمام کرده باشد؛

بنده هایش نیز برای شکر این گشایش ،هریک به زبان و آداب و ادب خود از پروردگار سپاسگزاری می کنند

در هر منطقه از جغرافیای اسلام آدابی در ایام عید فطر بوده و هست که بر گرفته از خرده فرهنگ های آن خطّه نیز هست؛

در بسیاری از مناطق شب عید به بام ها می روند محض رویت هلال ماه ؛

رسم است پس از رویت هلال ماه به چهره کودکی معصوم نگاه می کنند و یا فرد مومن و متدینی جهت خوش یمنی و برکت؛

در برخی شهر ها هم پس رویت ، نگاهشان را با آینه تقسیم می کردند…

سحر خوانانی که در ایام رمضان مبارک سحر ها مردم را بیدار کردند، حال در صبح عید با صدای طبل و آواز ، مردم را به اقامه نماز عید فرا می خوانند؛

بساط آش نذری به راه می افتدو بساط شیرینی هایی که به خاطرش بعضی مناطق عید فطر را عید شیرینی میگویند!!