لباس اقوام ایرانی از چه زمانی شبیه به هم شد؟!

لباس اقوام ایرانی از چه زمانی شبیه به هم شد؟!

لباس اقوام ایرانی تنوع زیادی دارد. لباس محلی ایران بسته به جغرافیا و مردم هرمنطقه از ایران به شکل و رنگی است. تا جایی که چشم کار می کند لر و ترک و بلوچ و فارس این روزها شبیه هم هستند و مثل هم می پوشند. اما کجا و از کی لباس هایمان به هم شبیه شد را در متن زیر از مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

لباس اقوام ایرانی تنوع زیادی دارد. لباس محلی ایران بسته به جغرافیا و مردم هرمنطقه از ایران به شکل و رنگی است. تا جایی که چشم کار می کند لر و ترک و بلوچ و فارس این روزها شبیه هم هستند و مثل هم می پوشند. اما کجا و از کی لباس هایمان به هم شبیه شد را در متن زیر از مجله فرهنگی وبلایت بخوانید. وبلایت گنجینه آئین های ایرانی است.

ابیانه

 

زنان ابیانه

زمان خاصیت عجیبی دارد.
وقتی فاصله می گیری از دل یک اتفاق ،
امکانی به تو می دهد تا بتوانی خارج از اتمسفر روز یا دوره ای خاص ، یک رویداد را دوباره ببینی
 فکر کنی.  تحلیلش کنی

مثل آلبوم های یادگاری که وقتی ورق می زنی ، چیزهایی میبینی که  آن  روزها نمی دیدی.
زمان خاصیت عجیبی دارد،  آلبوم تاریخ را  برایت می سازد.
دعوتت می کند آرام تر بشینی پای حرف هایش . گپ بزنی . آلبوم روزهایش را ورق بزنی
و بعدَش بنشینی  به دور از غرض و مرض سیاسی و یا افراط و تفریط مذهبی،  خوب فکری کنی ؟

اقوام ایرانی

 

اقوام ایرانی

از شخصیت هایی که گذشته ات را ساخته اند دلیل بخواهی، بخواهی که قانعت کنند.
یا خودت را جای آنها بگذاری ؛ اگر منصف تر باشی.

که اگر مثلا ۸۰ سال قبل شاه مملکتت بودی برای پیشرفت کشورت چه برنامه ای داشتی؟
مثلا برای سر و وضع لباسمان!
اینکه مردم سرزمینت   لباس مردم جغرافیای یک طرف  دیگر  کره زمین را  بپوشند برای پیشرفت ، کفایت می کرد ؟
لباس های متحد الشکل می پوشیدیم ؛ از جنس هویت  از ما بهتران.
قبول .
با هویت های قومی مردم این جغرافیای پهناور  چه می کردی؟
با تن پوش های رنگارنگ و  رها ، شلیته های بلند و چین دار بختیاری، روسری های سه گوش و کلاغی های قشقایی ، شلوارهای
ساتن و اطلسِ گلدوزی شده ی بندر ، با سربندهای مخمل بلوچ ، لچک و چارقدر چارگوش مازنی ، جلیقه ی نوار دوزی شده گیلگی؛ با قبای ابریشم ترکمن، گیوه های دستباف و رنگی باختران مردم کُرد و جلیقه های مخمل و نعلین شمال سیستان و تربت جام یا حتی وسری های زنان ابیانه که عطر گلهای سرخ محمدی مستت می کند از دیدنشان .

اقوام ایرانی

 

کردی

چه برسر هویت ایرانی می آید اگر همه را کلاه فرهنگی بر سر بگذاری و  قانون کنی تن پوش مردان ینگه ی دنیا را به تن کنند؟

۲۱  تیرماه هر سال که می شود، زمان  فرصت پیدا می کند تا بیشتر فاصله بگیرد از  ۱۳۱۴ هجری؛ درست یکی از همان روزهایی که بدون هیچ تعصبی بشود با تاریخ در کافه ی دنجش اش نشت و تلخ ،  قهوه  خورد .

اقوام ایرانی

پ.ن  

تیر ماه سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی، از رخدادهای مهم دوران حکومت رضا شاه پهلوی و نخست‌وزیری محمدعلی فروغی به شمار می‌آید. خیزش مردم در جریان این واقعه، در اعتراض به اجباری شدن بر سرنهادن کلاه شاپو ، واقعه خونبار مسجد گوهرشاد را رقم زد.