دو قطعه از موسیقی متن سریال امیرکبیر ، کاری از کامبیز روشن روان

دو قطعه از موسیقی متن سریال امیرکبیر ، کاری از کامبیز روشن روان

قطعه بمیرید با صدای علیرضا افتخاری
تیتراژ سریال امیرکبیر

 

قطعه ای از موسیقی متن سریال امیرکبیر ساخته استاد کامبیز روشن روان