مکنه، سرپوش بانوان متمدن ایرانی در عمق تاریخ

مکنه، سرپوش بانوان متمدن ایرانی در عمق تاریخ

گوینده: سید علی اصغر برقعی

به نظر شما یک مدل خاص از روسری ، چند سال میتواند مورد استفاده باشد؟!
یک سال ، ده سال ، صد سال یا …

پارچه مستطیلی شبیه شال های امروزی
سوزن دوزی شده ، ابریشمی و زیبا ، پر نقش و نگار

سرپوش بانوان دوره اشکانی باشد  تا همین امروز ؛ روسری زنان  سنگسر
کوچ نشینان  نجیب و پرتلاش کوهستان های اطراف روستای پلور و دامنه های البرز

مکنه یا مکنا ؛ روسری با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت است