مردم میمند زندگی را فهم کرده اند!

مردم میمند زندگی را فهم کرده اند!

میمند – ۹۵ کیلومتری فارس روزهای زندگی را سه قسمت کردند : چهارماه اول سال ، زندگی در مراتع سرسبز اطراف روستا چهارماه دوم ، انتقال سکونت به باغ ها و مزارع و باقیمانده ی روزهای سرد سال ، در بستر طبیعی درون کوه

به خیالمان رسیده که خیلی شیک و متفاوت و باکلاس شده ایم
اینکه تنوع طلبیم و هر از چند گاهی ، سر و شکل مان عوض می شود
اینکه از قدیمی ترها بیشتر می فهمیم ، درس خوانده ایم و کلی  صاحب نظریم
به خیالمان رسیده که با این سبک زندگی ، با ارزش شده ایم
انقدر در این احساس غرق شده ایم که یادمان می رود کمی دورتر را هم ببینیم و بعد به خلسه مدرنیسم ، دوباره فرو برویم

 

همین الان …
صرفا برای چند لحظه !!
میمند – ۹۵ کیلومتری فارس
روزهای زندگی را سه قسمت کردند :
چهارماه اول سال ، زندگی در مراتع سرسبز اطراف روستا
چهارماه دوم ، انتقال سکونت به باغ ها و مزارع
و باقیمانده ی روزهای سرد سال ، در بستر طبیعی درون کوه
حالا ما باکلاس و خلاق و تنوع طلبیم یا …!؟
زندانی شده ایم در بلوک های سیمانی و آجری که اگر خوش شانس باشیم و از آن خودمان باشد
احتمالا سال های سال در آن قرارست لذت ببریم با آب و هوایی که جیره بندی شده یا قرارست بشود
تیرماه ۹۴ ، میمند ثبت جهانی شد ، به خاطر ۱۲۰۰۰ سال ، استفاده ی خلاقانه  از حداقل امکانات و بهترین شیوه ی معماری در بستر طبیعت