پیله و پروانه، قصه زندگی همه ماست

پیله و پروانه، قصه زندگی همه ماست

پیله و پروانه داستان کوتاه است اما به بلندی روزهای عمر ما آدم ها حرف برای گفتن دارد. موفقیت در زندگی و داشتن حس خوشبختی اغلب راه های ساده ای دارد که ماجرای این داستان یکی از همان هاست. مجله فرهنگی وبلایت شما را به خواندن متی برگزیده از داستان پیله و پروانه و تفکر در آن دعوت می کند.

پیله و پروانه داستان کوتاه است اما به بلندی روزهای عمر ما آدم ها حرف برای گفتن دارد. موفقیت در زندگی و داشتن حس خوشبختی اغلب راه های ساده ای دارد که ماجرای این داستان یکی از همان هاست.  شما را به خواندن متی برگزیده از داستان پیله و پروانه و تفکر در آن دعوت می کنیم. با مجله فرهنگی وبلایت کتاب خوب ورق بزنید.

 

داستان پیله و پروانه

سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد

شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن را تماشا کرد

تا اینکه تقلای پروانه متوقف شد

به نظر می رسید خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد

آن شخص خواست به پروانه کمک کند

قیچی برداشت تا پیله را بازتر کند و پروانه به راحتی خارج شود

امّا…

پیله و پروانه

 

جثه ی پروانه ضعیف بود و بال هایش چروکیده

بال هایی که هنوز مستحکم نشده بود

پس همه ی عمر را روی زمین خزید و

هیچ گاه بالهایش باز نشد

آن شخص مهربان نمی دانست که محدودیت پیله و تقلا را خدا برای پروانه قرار داده بود

تا با مادّه ای که از بدنش ترشح می شود

پس از خروج از پیله ، امکان پرواز بیابد

پیله و پروانه

گاهی اوقات در زندگی ، فقط به تقلّا نیاز داریم

برگرفته از کتاب پروانه و پیله

پرستو ابراهیمی

انتشارات جیحون

 

درباره ناشر کتاب پیله و پروانه

انتشارات جیحون یکی از معروف ترین ناشران ایرانی است که از اوایل دهه  ۷۰ شمسی کار خود را آغاز کرده است. نشر جیحون در خیابان انقلاب تهران و روبه روی دانشگاه تهران واقع شده. بیشترین تمرکز این انتشارات بر حوزه کتاب های روان شناسی است.