کلاس تقویتی ؛ درس یکم: اعتماد، | قسمت یکم | – استاد مجتبی شیخ علی

 

کلاس تقویتی مجموعه ای است از ویدئو های کوتاه آموزشی که نکته هایی در باره روش زندگی، آداب معاشرت، مواجهه با چالش ها و پیشنهادهایی برای حل بحران های مبتلا به زندگی ما دارد.
این قسمت یکم از مبحث اعتماد است به قلم و بیان استاد مجتبی شیخ علی.

در این قسمت می بینیم:
همانطور که همه ما آدم ها به آب و هوا و غذا احتیاج داریم،
به “اعتماد کردن به دیگران” هم احتیاج داریم!
وقتی در کتب مختلف دنبال تعریف اعتماد می گردیم، یکی از این تعریف ها بیشتر به چشم میخورد :
اعتماد یعنی “تمایل ما به ریسک کردن برای آسیب پذیر شدن“.
وقتی من به یک نفر اعتماد می کنم یعنی اینکه خودم را در مقابل آن فرد آسیب پذیر کردم!
آن فرد میتواند به واسطه اطلاعاتی که از من دارد، به من آسیب بزند…
وقتی نگاهی به تاریخ می اندازیم، خیلی از وقایع ناگوار، خیلی از قتل ها و حتی نابودی حکومت ها به واسطه اعتماد به فردی بوده که به اعتماد فرد اعتماد کننده،خیانت کرده است.

با کلاس تقویتی باشید…

فرستادن دیدگاه