گل غلطان، رسمی برای نوزادان بهار اولی

گل غلطان، رسمی برای نوزادان بهار اولی

رسم گل غلطان در کاشان و دامغان و مناطقی که گل محمدی می روید از آئین های ایرانی است. گل غلطان هرسال در اردیبهشت همزمان با برداشت گل محمدی انجام می شود. گل غلطان از سال ۲۰۰۶ در انتظار ثبت جهانی در فهرست  میراث فرهنگی ناملموس است. در مجله فرهنگی وبلایت از غلطیدن نوزادان در گل بیشتر بخوانید.

رسم گل غلطان در کاشان و دامغان و مناطقی که گل محمدی می روید از آئین های ایرانی است. گل غلطان هرسال در اردیبهشت همزمان با برداشت گل محمدی انجام می شود.

گل غلطان از سال ۲۰۰۶ در انتظار ثبت جهانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس است. در مجله فرهنگی وبلایت از غلطیدن نوزادان در گل بیشتر بخوانید.

 

آئین گل غلطان در دامغان

گل غلطان

 

اهالی دامغان می گویند : عمر گل های محمدی، پانزده روز است اما غلطاندن نوزاد با آن پوست لطیف، بین گل ها ،بیشتر از صد سال است که به مردم دامغان ارث رسیده.

نیمه های اردیبهشت، کار چیدن گل ها که به پایان نزدیک می شود، وقت گل غلطان است.

زنان دامغانی با ذکر صلوات، اشعاری در مدح نبی اکرم می خوانند و نوزادشان را می پیچند بین پارچه و گل.

نورسیده های دامغانی در نازکی گلبرگ های سرخ و سپیدی پارچه غلط می خورند؛ به نیت شادابی و سلامتی. به نیت  در امان ماندن از حساسیت و بیماری.

گل غلطان که تمام شد، محمدی های خوشبو را تقسیم می کنند. می گذارند بین جانماز و کیسه های کوچک سفید همراه جهیزیه ی دختران می فرستند سمت خانه ی بخت. با این امید که طفل گل غلطان در بهاران بعدی ، کودک آنها باشد.

ثبت جهانی گل غلطان

 

گل غلطان

 

 

«گل غلطان»  میراث فرهنگی معنوی و ناملموس ماست؛ زنده است تا وقتی که به اجرا درآید.

جشنواره گل غلتان سال ۸۹ به عنوان نخستین اثر معنوی استان سمنان با شماره ۱۷۷ به ثبت رسیده. رسم گل غلطان دومین اثر معنوی ثبت شده ایران، بعد از عید نوروز است و از سال ۲۰۰۶ در انتظار ثبت جهانی شدن است.