اجرای زنده موسیقی، چهار مضراب، ویژه شب یلدا

 

چهارمضراب قدیمی نوازنده سه تار: علی نوروزیان ، نوازنده تنبک: ناصر جساس

فرستادن دیدگاه