اسباب بازی های ارگانیک، مثل سنگ

اسباب بازی های ارگانیک، مثل سنگ

اسباب بازی های ارگانیک در گذشته وسیله بازی بچه ها بود. حالا اسباب بازی های پلاستیکی تولید شده از مواد مصنوعی می دهیم دست بچه هایمان. بازی های محلی مثل  هفت سنگ یا پنج سنگ در آذربایجان نمونه هایی از اسباب بازی های طبیعی هستند. در مجله فرهنگی وبلایت از اسباب بازی های محلی بخوانید. 

اسباب بازی های ارگانیک در گذشته وسیله بازی بچه ها بود. حالا اسباب بازی های پلاستیکی تولید شده از مواد مصنوعی می دهیم دست بچه هایمان. بازی های محلی مثل  هفت سنگ یا پنج سنگ در آذربایجان نمونه هایی از اسباب بازی های طبیعی هستند. در مجله فرهنگی وبلایت از اسباب بازی های محلی بخوانید.

قدیما همه چیز طبیعی بود

به اصطلاح امروزی ارگانیک

از خوراکی و تن پوش گرفته تا …. بازی !!

 

بازی های ارگانیک

 

هر چی در طبیعت اطراف بود می تونست ابزاری بشه برای سرگرمی و بازی

سنگ ، دم دست ترین بود

بهونه ای می شد تا ساعتها ، کوچیک و بزرگ و دور هم جمع کنه

به جای بازی با پلاستیک و فلز

به چشم دوختن به  تصویر و صدا

هنوز هم میشه با سنگ ها دوست بود

سنگ ها انرژی های تخریبی  رو جذب می کنن

سنگها با وجود سرسختی شون ، مهربانند