بازسازی قطعه ای ایران، توسط علی جعفری پویان

بازسازی قطعه ای ایران، توسط علی جعفری پویان

این قطعه از ساخته های استاد دکتر محمد سریر است که با صدای جاودانه زنده یاد محمد نوری سال ها پیش به زیبایی اجرا شد.
این اثر که فریاد ایران نام دارد و برای تکنوازی ویولون توسط بهنود یخچالی تنظیم شده ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ ضبط و منتشر شد. تهیه کننده و تکنواز ویولون این قطعه علی جعفری پویان است.

بازسازی قطعه ای ایران، توسط علی جعفری پویان

این قطعه از ساخته های استاد دکتر محمد سریر است که با صدای جاودانه زنده یاد محمد نوری سال ها پیش در اوایل دهه هفتاد به زیبایی اجرا شد. شعر این آهنگ را تورج نگهبان سرود و این قطعه در دستگاه ماهور ساخته و با طبع لطیف دکتر محمد سریر ارکستراسیون شد.

ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگهران
ای عشق سوزان، ای شیرین‌ترین رویای من تو بمان، در دل و جان
ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تو راج خزان، جور زمان
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان

قطعا حس و شور وطن پرستی در جان تمام ایرانیان با شنیدن این نغمه و کنار هم چیده شدن این نت ها زنده می شود و تپش قلب ها را تندتر می کند.
اما علی جعفری پویان از نوازندگان قدیمی و تراز اول ویولون کشورمان با اجرای تازه ای از این قطعه به استقبال جام جهانی رفته است. این اثر که فریاد ایران نام دارد و برای تکنوازی ویولون توسط بهنود یخچالی تنظیم شده ویژه جام جهانی ۲۰۱۸ ضبط و منتشر شد. تهیه کننده و تکنواز ویولون این قطعه علی جعفری پویان است.