بلدی شهید شی؟!

بلدی شهید شی؟!

درباره چگونه … شویم؟ یا چطور… انجام دهیم؟ صدها کتاب هست. از کتابهای رسیدن به ثروت و خوشبختی گرفته تا راهنمای موفقیت. اما بعضی برای بعضی چیزها جزوه و دستورالعملی نیست مثل شهادت. متن بلدی شهید شی در مجله فرهنگی وبلایت روی چگونه شهید شویم تمرکز کرده است.

درباره چگونه … شویم؟ یا چطور… انجام دهیم؟ صدها کتاب هست. از کتابهای رسیدن به ثروت و خوشبختی گرفته تا راهنمای موفقیت. اما بعضی برای بعضی جزوه و دستورالعملی نیست مثل شهادت. متن بلدی شهید شی در مجله فرهنگی وبلایت روی چگونه شهید شویم تمرکز کرده است.

 

این روزا اگه به یه جوون یا حتی نوجوون،  بگی بلدی پولدار شی!!؟

اسم صدتا کتاب برات میاره!!!قورباغه ات را قورت بده؛میلیونر شو ؛و و و…

اگه به یه جوون بگی بلدی خوش تیپ شی؟!!اسم صدتا مدلو برات میاره!!!

ایضاً اسم کلی فیلم رنگارنگ و…اگه به یه جوون بگی بلدی موفق شی؟!؟

اسم صدتا کتاب و جزوه و مجله رو برات میاره!!!قدرت فکر؛ راز؛کتابای برایان تریسیو هزار تا کوفت و زهر مار دیگه.

اما کافیه بپرسی،آقا، خانم، بزرگ، کوچیک،دکتر، مهندس، کارگر،بشرررر!!!بلدی شهید شی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اگه بت نخندن؛ میگن مگه شهادت بلدی میخاد؟!مگه شهید شدن اصول داره؟! روش داره؟!اصن که چی بشه؟! مگه جنگه؟!

شهید

همیشه هفته دفاع مقدس که میشه،کارخونه سخنران سازی مملکت شرو بکار میکنه!!!

خاطره؛ ادعا؛ فلسفه؛ و و و…

اما یکی نیس بگه آقا شما که خوب حرف میزنی!شما بلدی شهید شی؟!مگه نمی گید شهادت چیز خوبیه؟

مگه نمی گید شهادت بالاترین درجه انسانیه؟مگه نمی گید شهید، بی سوال و جواب میره بهشت؟

مگه نمی گید شهید جاش در ملکوت اعلاس؟خب… چجوری میشه شهید شد؟ماها یکم شاید یادمون میره که برا شهید شدن باید قبلش بمیریم!!!

یادمون میره شهادت حتی تو قواعد دستور زبانم یه صفت نیس!یادمون میره برا خود نمایی نمیشه شهید شد!

یادمون میره برا معروف شدن، آدما نمیرن شهید شن!یادمون میره وختی شهید شی، نمیشه بات عکس یادگاری گرف!

یادمون میره وختی شهید شی،سِمَت فرماندهیو میدن به یکی دیگه!!یادمون میره…یادمون میره شهیدا دیگه نمیتونن پول در بیارن!!

یادمون میره که نفْس حضور،عدم حضور نفْسه!!!

یادمون میره…اگه الان بت زنگ بزنن بگن همین الان پاشو برو فلان شهر که کلی دوره؛شاکی میشی؛ میگی بابا زودتر باید خبر میدادید من برنامه هامو چک میکردم و…

فک کن زنگ بزنن بگن باید همین الان به درجه رفیع شهادت نائل شی!!!راسی، اگه آدما قرار باشه برن یاد بگیرن که چجوری شهید شن؛خب دیگه چرا باید زندگی کنند؟!؟!

 

شهادت

یا اگه قرار بود تو دانشگاه چند واحد شهادت پاس کنیم بصورت آکادمیک ؛استادامون کیا بودن؟!؟؟؟!

راسی، راسی،اگه یکی لیسانس شهادت گرف؛کِی باید از پایانامش دفاع کنه؟!؟!؟!

راسی،میگن انیشتین گفته:

اگه سرعتت از سرعت نور بیشتر بشه، میتونی در آن واحد هم در اول مسیر باشی هم آخرش!!

فرستادن دیدگاه