روابط زناشویی در این سبک زندگی…

روابط زناشویی در این سبک زندگی…

روابط زناشویی در سال های اخیر در خانواده ها به بحران و بحث روز تبدیل شده. اتفاقی که در خانواده دهه های قبل به نوع دیگری خودش را نشان می داد حالا دلیل و ریشه خیلی از پرونده های طلاق است. متن روابط زناشویی در این سبک زندگی با روایت داستانی به این مسئله پرداخته که چرا به اینجا رسیده؟ صفحات اخلاق ایرانی در مجله فرهنگی وبلایت را ورق بزنید.

روابط زناشویی در سال های اخیر در خانواده ها به بحران و بحث روز تبدیل شده. اتفاقی که در خانواده دهه های قبل به نوع دیگری خودش را نشان می داد حالا دلیل و ریشه خیلی از پرونده های طلاق است. متن روابط زناشویی در این سبک زندگی با روایت داستانی به این مسئله پرداخته که چرا به اینجا رسیده؟ صفحات اخلاق ایرانی در مجله فرهنگی وبلایت را ورق بزنید.

این سبک زندگی

خسته ای ! تازه از سرکار برگشته ای به خانه بعد یک روز شلوغ و پر رفت و آمد ، حالا وقتی ست که می خواهی آرامش بگیری و راحت باشی اون شلوار تنگ و لباس های تقریبا رسمی رو به گوشه ای می اندازی یک دوش پنج دقیقه ای الان واقعا می چسبد بعدش هم یک شلوار پیژامه ی راحت و زیر پیراهنی …

خسته ای ! تازه از سرکار برگشته ای به خانه
بعد یک روز شلوغ و پر رفت و آمد ، حالا وقتی ست که می خواهی آرامش بگیری و
راحت باشی
اون شلوار تنگ و لباس های تقریبا رسمی رو به گوشه ای می اندازی
یک دوش پنج دقیقه ای الان واقعا می چسبد
بعدش هم یک شلوار پیژامه ی راحت و زیر پیراهنی …
موهایت را هم لازم نیست ژل بزنی ، حوله را می کشی سرت و جلوی تلویزیون ، روی مبل ولو می شوی
منتظر تا خانم خانه بیاید و بساط  شام و چای و میوه و …
لبخند هم به لبش باشد و البته حرف زیادی هم نزند تا بتوانی اخبار و فوتبال ببینی و
احتمالا اظهار نظرهای سیاسی ت را بکنی
کم کم پلک هایت سنگین و سنگین تر می شود  
قبل از خواب البته شاید یه سری هم به کلش بزنی یا مختصر چتی با بر و بچ و بعد چند تا لایک و کپی پیست چند جوک با مزه ،می روی  یک راست به دنیای شیرین خواب تا دوباره صبح شود و روز از نو ، روزی از نو !

روابط زناشویی در این سبک زندگی

راستی صبح !
تا به حال به عطری که صبح ها می زنی و میروی سرکار ، فکر کردی !؟
که سهم خانمت از این بوی خوش همان اول صبح است که با طعم نان های بربری که خریده ای مخلوط می شود  و با صبحانه می خورد ؟!
بقیه ش می ماند برای محیط کارت تا شب که بیایی و دوشی بگیری و دیگر عطر بی عطر
سهم همسرت از آراستگی و مرتبی تو  همان مدت کوتاهی ست که داری صبحانه می خوری و خیلی وقت ها هم که نمی خوری !
و حالا تویی و روی خوشت برای محیط کار
اختلاط و  بگو بخند و خوش و بش هایت با همکاران
بیشتر اوقات صبحانه را هم با همان ها می خوری خوش به حال خانم همکار که از بند بند جزئیات زندگیش با خبری !
اما از درد دل همسرت بی خبر
خدا می داند !
احتمالاا برای او هم آقای همکاری هست که حرفهایش را بشنود و …
ناراحتی چرا ؟!
این یک سبک زندگی ست …

فرستادن دیدگاه