روانشناسی رنگ ما را راهنمایی می کند جذاب تر شویم!

روانشناسی رنگ ما را راهنمایی می کند جذاب تر شویم!

روانشناسی رنگ می گوید : رنگ های تند و گرم ، زودتر به چشم می آید اما رنگ های سرد و ملایم ، بیشتر در ذهن می ماند. در طول روز چقدر با تصاویر گرافیکی روی در و دیوار شهر مواجه می شوید که رنگ های تند دارد؟! همه می خواهند دیده شوند!! گل درشت، […]

روانشناسی رنگ می گوید : رنگ های تند و گرم ، زودتر به چشم می آید اما رنگ های سرد و ملایم ، بیشتر در ذهن می ماند. در طول روز چقدر با تصاویر گرافیکی روی در و دیوار شهر مواجه می شوید که رنگ های تند دارد؟! همه می خواهند دیده شوند!! گل درشت، عریض ، طویل و مفصل…

روانشناسی رنگ می گوید : رنگ های تند و گرم ، زودتر به چشم می آید
اما رنگ های سرد و ملایم ، بیشتر در ذهن می ماند.
در طول روز چقدر با تصاویر گرافیکی روی در و دیوار شهر
مواجه می شوید که رنگ های تند دارد؟!
همه می خواهند دیده شوند!!
گل درشت، عریض ، طویل و مفصل…

 

چشم شما به اسارت رنگ های تند در می آید،
به میمنت و مبارکی !!
اما پس از عبور کدامیک ، در ذهن شما باقی می ماند؟!
یادمان باشد رنگ های آبی و هم خانواده اش ، آن هم در شهر های بی آسمان امروزی بیشتر به کار می آیند! برای یک اثر گرافیکی یا تبلیغاتی…
اما اگر این رنگ ها در کنار یک ایده ناب بنشیند، حاصلش آرامش چشم
و تحیّر ذهن ما خواهد بود!!
حتماً هر کسی که برای دیده شدن به گرافیک روی می آورد به دنبال تاثیرگذاری در ذهن مخاطبش است، پس چه بهتر که اثری آنقدر عمیق خلق شود ، تا پس از اینکه جناب مخاطب از هیاهوی شهر دور شد و توانست کمی با خودش خلوت کند ، در پستو های ذهنش آن اثر را باز یابد که این گوشه ای از همان تاثیرگذاری است .
یقینا این حاصل نمی شود جز با تصویری دلنشین نه تهاجمی به چشم و ذهن او…
و چه زیباتر است ، جذّابیّت ماندگار…