طراحی درون

طراحی درون

چیدمان داخلی خانه برای بیشتر آدمها مهم است. خیلی ها برایش هزینه می کنند و صرف وقت می کنند. فضای داخل خانه شان با سلیقه چیده شده. بعضی ها هم همین وقت و حوصله را برای خودشان و زیبایی درون شان می گذارند. در اخلاق ایرانی مجله فرهنگی وبلایت از طراحی درون بخوانید.

چیدمان داخلی خانه برای بیشتر آدمها مهم است. خیلی ها برایش هزینه می کنند و صرف وقت می کنند. فضای داخل خانه شان با سلیقه چیده شده. بعضی ها هم همین وقت و حوصله را برای خودشان و زیبایی درون شان می گذارند. در اخلاق ایرانی مجله فرهنگی وبلایت از طراحی درون بخوانید.

خیلی از آدمها شیفته ی تغییرند

فرصت پیدا کنند هرچیزی را جابه جا می کنند

از وسایل شخصی گرفته تا فضای اتاق و تغییر دکوراسیون

الزاما نتیجه ، همیشه هم مطلوب نیست

گاهی وسیله ای را جایی می گذارند که نباید

بعضی آدمها اما تخصص شان این است ؛

طراح داخلی اند ؛چینش ها را بر هم می زنند ،دوباره می چینند

کهنه ها را نو نما می کنند ،بازسازی خلاقانه و به جا

با ترکیب رنگ و نور پردازی درست

و البته بر اساس اصول و قواعد

طراحی درون

 

آدمهای اخلاق مدار هم ، معمارند ؛ معمار درون

خانه ی روح خود و اطرافیان را هر روز متحول می کنند

تغییر می دهند ،اصلاح می کنند

به بهترین شکل ،به ایده آل ترین و کامل ترین

بر اساس دستور نقشه ی دین

از حوالی شان هم که رد شوی ، پیداست

او یک اخلاق مدار است

یک ” طراح درون ”

 

فرستادن دیدگاه