فرهنگ، محصول تربیت

فرهنگ، محصول تربیت

فرهنگ مجموعه رفتارهای یک جامعه است که برای تمام شئون زندگی برنامه دارد. فرهنگ مثل کوه یخی است که بخش بزرگ آن زیر آب است. در اعماق اعتقادات و باورها و ارزش ها. از فرهنگ هر جامعه است که می شود فهمید در اعماق قلب و روح مردمش چه می گذرد. و البته که فرهنگ، محصول تربیت است. اینکه تربیت از چه سنی آغاز می شود و فرهنگ را شکل می دهد در متن زیر از مجله فرهنگی وبلایت از آن می گوییم.

فرهنگ مجموعه رفتارهای یک جامعه است که برای تمام شئون زندگی برنامه دارد. فرهنگ مثل کوه یخی است که بخش بزرگ آن زیر آب است. در اعماق اعتقادات و باورها و ارزش ها. از فرهنگ هر جامعه است که می شود فهمید در اعماق قلب و روح مردمش چه می گذرد. و البته که فرهنگ، محصول تربیت است. اینکه تربیت از چه سنی آغاز می شود و فرهنگ را شکل می دهد در متن زیر از مجله فرهنگی وبلایت از آن می گوییم.

فرهنگ و تربیت

از بهلول پرسیدن تربیت بچه از کی شروع میشه؟
گف از بیست سال قبل تولد!!!!!

در بحث تریبت اولین نکته ای که بنظر میرسه اینه که تربیت به معنی ادب نیس!!
بله، طبیعتاً انسانی که تحت نظر یه مربی سالم تربیت شده باشه،ادب رو هم آموزش دیده ،
اما میشه یه مربی نا سالم داشت و آموزش غلط هم دید!!

یه مربی سالم و صالح سعی میکنه افراد تحت آموزشش، سالم و صالح و با ادب و با نزاکت باشن
در مورد تربیت فرزندم همینه والدینی که درست تربیت شدن، میتونن درست هم تربیت کنن!!
گاهی والدین مربی آدم میشن ، گاهی معلما و گاهی روزگار!!

فرهنگ و تربیت

حقیقت اینه که جامعه منعکس کننده دانش مردمشه
اگه یه جامعه مقاومه ،اگه به حقوق اجتماعیش واقفه ،اگه حقوق دیگرانو محترم میشمره ،
اگه به علم و عقلانیت بیشتر از سواد اهمیت میده، یا بر عکس، مدرک گراس
اگه یه جامعه صبوره یا اگه زیر بار ظلم میره
و اگه هر فرهنگی داره و هر سرنوشتی حاصل چیزاییه که فرا گرفته ، حاصل تربیتشه
اگه اعضای جامعه نتونن برا تربیت نسل ها ، برنامه ریزی کنن همیشه عقب و منفعل میمونن،
از مفاهیم ارزشی برای فرار از مسائل استفاده میکنن
در برابر پدیده های اجتماعی ناتوان و عصبی و بازندن!!
و خلاصه ممکنه، از نسلی که قرار بوده زیر دسشون تربیت بشه، جا بمونن!

فرهنگ و تربیت

یه مثال ساده اینکه در گذشته، اولین آموزشای آکادمیک،
یادگیری قرآن ، گلستان سعدی و ابواب تربیتیش بود

اما حالا…اینکه اوضاع تربیتی جامعه امروز خوبه یا نه بماند
منتها ظاهراً یکی از مهمترین دلایل تفاوتی که

مردم اجتماع امروز با جوامع قدیم دارن ، حاصل تفاوت در تربیت و مربیاشونه…

فرستادن دیدگاه