آغوش محکم با مکث طولانی؛ تجربه یک مادربزرگ ایرانی

آغوش محکم با مکث طولانی؛ تجربه یک مادربزرگ ایرانی

مراقبت و نگهداری از سالمند دغدغه امروز خیلی هاست. بعضی به دنبال مراقبت های بهداشتی سالمند هستند، بعضی هم نگران قیمت نگهداری از سالمندان. اما راه نگهداری از روح و قلب حساس شان چه؟  نگهداری از سالمند در آغوش محکم با مکث طولانی هم راهی است که قیمت ندارد. درباره اش در بخش اخلاق ایرانی  مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

مراقبت و نگهداری از سالمند دغدغه امروز خیلی هاست. بعضی به دنبال مراقبت های بهداشتی سالمند هستند، بعضی هم نگران قیمت نگهداری از سالمندان. اما راه نگهداری از روح و قلب حساس شان چه؟  نگهداری از سالمند در آغوش محکم با مکث طولانی هم راهی است که قیمت ندارد. درباره اش در بخش اخلاق ایرانی  مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

 

آخرین باری که بغلش کردم هشت سال پیش بود. از درد شانه هایش گله داشت اما موقع خداحافظی که شد؛ محکم تر از همیشه بغلم کردم. دردش گرفت ؛فهمیدم، اما نه او به روی خودش آورد نه من. زور دلبستگی اش انگار بیشتر از درد بود. بی اختیار نفس عمیقی کشیدم ؛ ریه هایم پر شد از عطر تنش. خداحافظی کردم . از خانه ی کوچکش زدم بیرون.

نگهداری از سالمند

آخرین باری که بغلش کردم هشت سال پیش بود. از درد شانه هایش گله داشت
اما موقع خداحافظی که شد؛ محکم تر از همیشه بغلم کردم.
دردش گرفت ؛ فهمیدم،  اما نه او به روی خودش آورد نه من.
زور دلبستگی اش انگار بیشتر از درد بود.
بی اختیار نفس  عمیقی کشیدم ؛ ریه هایم پر شد از عطر تنش.
خداحافظی کردم . از خانه ی کوچکش زدم بیرون.
آن روزها بین روزمرگی هایم آنقدر دست و پا می زدم که  همین سرزدن های دیر و دور هم به خیالم بس بود.
رفت تا دو سه ماه بعد…

نگهداری از سالمند

دیدار بعدیمان، شانه هایش دردی نداشت ؛ این بار من بودم که  تمام وجودم درد بود.
مادر بزرگ رفته بود . مادر بزرگ هشت سال است که رفته است.
هشت سال است که یاد آن  مکث چند لحظه ای محکم در آغوشش دیوانه ام می کند.
«مادربزرگ ها از نوه هایشان انرژی می گیرند برای زندگی»
این را از زبان پیرزنی شنیدم که اول صبح، چرخ دستی اش را پر کرده بود از میوه و سبزی.
می رفت در انتظار غروب که نوه هایش از راه برسند.

نگهداری از سالمند
برای مادر بزرگ ها فرقی نمی کند ؛
محبتت را با یک لبخند بریزی به جانشان
یا آغوشی محکم با مکث طولانی.
مادر بزرگ ها از انرژی جوانی نوه هایشان جان تازه می گیرند
برای امید به زندگی
برای چند روز بیشتر بودن کنار بچه هایشان
فقط باید تا زمان داریم و دارند ، زود سر زد و نزدیک.

یا آغوش محکم با مکث طولانی.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]