کاسب ایرانی خوب چه کسی است

کاسب ایرانی خوب چه کسی است

راه اندازی کسب و کار موفق شخصی این روزها ایده جذابی است اما قبل از فراهم کردن اسباب کسب باید به فکر فرهنگ کسب بود. یک کاسب خوب چه فرهنگ و رفتاری دارد. در مطلب زیر از ویژگی های کاسب خوب گفته ایم. با مجله فرهنگی وبلایت همراه باشید.

راه اندازی کسب و کار موفق شخصی این روزها ایده جذابی است اما قبل از فراهم کردن اسباب کسب باید به فکر فرهنگ کسب بود. یک کاسب خوب چه فرهنگ و رفتاری دارد. در مطلب زیر از ویژگی های کاسب خوب گفته ایم. با مجله فرهنگی وبلایت همراه باشید.

 

ویژگی های کاسب خوب

 

کاسب خوب

 

یه کاسب خوب مث کاسبای قدیم با بسم الله مغازشو باز میکنه و امیدش به خداس یه کاسب خوب بیشتر از این که حرف بزنه تا بهر ترتیبی که شده جنسشو به مشتری بفروشه

به حرفای اونا گوش میده تا بتونه خواسته هاشونو برآورده بکنه کاسب حبیب خداست ، چون به هیچ وجه به مشتری هاش دروغ نمیگه

یه کاسب خوب مث کاسبای قدیم با بسم الله مغازشو باز میکنه و امیدش به خداس
یه کاسب خوب بیشتر از این که حرف بزنه تا بهر ترتیبی که شده جنسشو به مشبفروشه به حرفای اونا گوش میده تا بتونه خواسته هاشونو برآورده بکنه
کاسب حبیب خداست ، چون به هیچ وجه به مشتری هاش دروغ نمیگه
خوب و بد جنسشو میگه


اینجوری مردم خیلی بیشتر بهش اعتماد میکنن
کاسب خوب به مشتری هاش احترام میذاره و با صدای رسا به اون ها سلام میکنه و اونارو تحویل میگیره
تا جایی که بتونه به احترام مشتریاش می ایسته و اونارو با خوشرویی و دقت راهنمایی میکنه
کاسب خوب زیر و روی جنسش یکیه و مشتریا با خیال راحت ازش خرید میکنن
کاسب خوب اگر احیاناً جنسی بفروشه که مشکلی داشته باشه با روی خوش اونو پس میگیره
کاسب خوب اگر جنسی رو نداره سعی میکنه مشتریارو راهنمایی کنه و اگر جایی رو میشناسه به مشتریاش اونجارو معرفی میکنهو

 

کاسب خوب

کاسب خوب همه حواسشو میسپاره به مشتریاش و خودشو سرگرم کارای دیگه مث موبایل و نشریه و موارد دیگه اونم جلوی مشتری نمیکنه
کاسب خوب به بچه ها خیلی احترام میذاره
کاسب حبیب خداس؛  چرا که هر روز یه مقداری از درآمدشو صرف کارای خیر میکنه
و بالاخره کاسب حبیب خداس ؛ چرا که چهره کاسب چهره شاداب و بشاشیه و صحبت کردن و خرید از او لذتبخشه

 

متن بالا از توصیه های مهندس مجتبی شیخ علی مشاور و مدرس کسب و کار است.

 

فرستادن دیدگاه