کوکوی دو رنگ؛ تازه ترین پیشنهاد آشپزخونه وبلایت!

ما ایرانی ها به همان نسبت که مثلا در امر مکانیک خودرو دچار تبحر شده ایم، در موضوع آشپزی نیز دست قدرتمندی داریم!
و همانطور که در حوزه هواشناسی “آقای اصغریِ درون” پر تلاطمی داریم، در زمینه آشپزی هم “سامان گلریز” مان بسیار کوشاست!
در نتیجه هنگام قدم زدن در پیاده روی یک کوچه، از جلوی هر سه تا خانه ای رد شویم، از یکی قطعا بوی مقادیری سوختگی به مشام مان خواهد رسید😁

اما از شوخی که بگذریم، یقیناً آشپزی یکی از بازوهای فرهنگی ما ایرانیان است؛
تو گویی آشپزهای ایرانی از مجموعه فرهنگ ما گرته برداری کرده و در پخت غذا از آن بهره برده اند.
حالا آشپزهای ما، هر پنجشنبه در “آشپزخونه وبلایت” از غذاهای ایرانی برایتان می گویند و برخی را آموزش می دهند؛

فرستادن دیدگاه