سایت مجله فرهنگی وبلایت
جهان پهلوان تختی

تختی، جهان پهلوان تختی، خاطره جاری از جوانمرد ایرانی

تختی اگر چه مادری مومنه داشت لیکن آنقدرها هم اهل هیئت و منبر نبود شاید و از قضای روزگار می بایست تا کمر هم در مقابل محمدرضای پهلوی خم می شد تا مدالش را بگیرد، ولی مرید منش مولای جوانمردان بود وقتی در زورخانه، چرخ می زد و کباده می کشید و تا دلتان بخواهد پهلوان بود، جهان پهلوان…

شنبه 17 دی 1401