علیرضا قربانی و قطعه نیایشی “میدانی تو” از آلبوم با من بخوان

علیرضا قربانی و قطعه نیایشی “میدانی تو” از آلبوم با من بخوان

قطعه “میدانی تو”

آهنگساز: حسام ناصری 🎶
خواننده: علیرضا قربانی 🎙
شاعر: حکیم ابوسعید ابوالخیر 🖋

جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم توبه
در حضرت تو توبه شکستم صدبار
زین توبه که صد بار شکستم توبه