سایت مجله فرهنگی وبلایت
روز جهانی خط بریل

روز جهانی خط بریل؛ درفشی که یک نفر را کور کرد و چشم بقیه را روشن!

روز جهانی بریل برای یادبود جامعه نابینایان و روشندلال است. داستان خط بریل از یک اتفاق تلخ شروع شد و حالا جهانی شده.

پنجشنبه 15 دی 1401