قطعه بیکلام “حریر” تنظیم برای سنتور

قطعه بیکلام “حریر” تنظیم برای سنتور

قطعه بیکلام “حریر”
تنظیم برای سنتور
از آلبوم “راهه”
کاری از “علی بهرامی فر”