همین حالا، هر چی هستی آرزوی دیگری هستی! پس شاکر باش…

همین حالا، هر چی هستی آرزوی دیگری هستی! پس شاکر باش…

گوینده: سعید ایل بیگی

آخرین باری که خداحافظی کردی و رفتی ، با خودم گفتم این بار و که تحویل بده و برگرده حتما برام اون شلوار شش چیبی که قول داده رو میخره ! اما نمیدونستم که جاده تکرار ، خواب رو از چشمهای مهربونت می دزده و دیگه هیچ وقت برنمی گردی از اون روز به بعد تا به حال هیچ دلداری و تسلیتی دردم رو آروم نکرد .

آخرین باری که خداحافظی کردی و رفتی ، با خودم گفتم این بار و که تحویل بده و
برگرده حتما برام اون شلوار شش چیبی که قول داده رو میخره !
اما نمیدونستم که جاده تکرار ، خواب رو از چشمهای مهربونت می دزده و
دیگه هیچ وقت برنمی گردی
از اون روز به بعد تا به حال هیچ دلداری و تسلیتی دردم رو آروم نکرد .

چند روز قبل دوستی پیامک فرستاد : هرچه هستی ، آرزوی دیگری هستی
پس شاکر باش
خنده ام گرفت ؛ یتیمی و آرزو ؟! شرایط ما رو نمیفهمی

تا امروز که صدای تق تق واکر مهین خانوم رو شنیدم که به سختی از پله ها پایین می رفت
مهین خانوم  کل خانواده ش رو توی  تصادف از دست داده ،
حتی پسر کوچولوی چندماهش رو
این روزها به خاطر شکایت شوهرش به دادگاه میره ! که چرا پسرش رو بی اجازه برده سفر

یاد پیامک دوستم افتادم!
همین حالا هرچه هستی،
آرزوی دیگری هستی،
پس شاکر باش…