سایت مجله فرهنگی وبلایت
حسینیه جاجرمی بجنورد

حسینیه جاجرمی؛ خانه ای که چند روز از سال درهایش بسته نمی شد

حسینیه جاجرمی، یک خانه تاریخی تقریبا ۱۲۰ ساله، به تاریخ نوشتار متنی که می خوانید. از اماکن دیدنی بجنورد است به سه دلیل معروف شده.

شنبه 16 اردیبهشت 1402 | 23:41