سایت مجله فرهنگی وبلایت
کتابخانه روستا

فراخوان پایگاه نذر کتاب در کشور

اینجا کتاب های اضافی تان به جای خمیر شدن به دست کتابخوان های واقعی می رسد! پایگاه نذر و اهدای کتاب در جدیدترین فراخوان خود از مردم  خواست کتاب های بدون استفاده شان را به کتابخانه محمد ولی کمینه در استان گلستان، هدیه کنند. پایگاه نذر و هدیه کتاب، مجموعه ای در فرهنگسرای اندیشه است […]

یکشنبه 20 آذر 1401 | 00:44