آموزش آش رشته از مجموعه آشپزخونه وبلایت

 

آش رشته پای ثابت سفره های ایرانی است. آش مهم‌ترین غذای اغلب مردم #پایتخت در صد سال گذشته است که جایگاه ویژه در سفره‌ پیدا کرده.
در فرهنگ ایرانی این کاسه های پر رشته، سرِ دراز دارد.
تاجایی که حالا «آش» را به معنی همه انواع غذا به کار می بریم. «آشپزی» می کنیم و  به هرکسی که غذا بپزد هم می گوییم «آشپز»

غذاها میراث فرهنگی ناملموس ما هستند که باید حفظ شوند. جلال آل احمد در توصیف اورازان، زادگاه پدری اش نوشته:

هیچ روزی نیست که در هر خانواده اورازانی دیگ آش نباشد. آش را روان و آبکی می پزند که سبزی در میانش شناور باشد. حتی آن را هر روز به عنوان چاشت می خورند.
تابستان های که مردها خیلی زود سر کار می روند نمی رسند که در خانه چاشت کنند، نمازشان را که خواندند اول طلوع فجر راه می افتند… سفره کمری خود را که به آن ابزار می گویند باز می کنند و با نان و پنیر جزئی سدّ جو می کنند.
دو سه ساعتی که کار کردند، زن ها دیگ به سر، چاشت آنها را می آورند. نان و پنیر که در خیک نگاهش می دارند و آش؛ با قاشق های چوبی بزرگ که یک شهری به زحمت می تواند آن را به دهان ببرد. و یک سطل دوغ.
به هرآشی دوغ می زنند…
این چاشت که در حوالی یکی دو ساعت به ظهر خورده می شود، ناهار هم هست…
غروب که به خانه برگشتند شام حاضر است. باز هم آش…
و این رشته همچنان سر دراز دارد…

ویدئوی بالا را ببینید تا با طرز پخت و بارگذاشتن آش رشته ایران از صفر تا صد آشنا شوید.

در آشپزخانه مجله فرهنگی وبلایت سعی داریم انواع غذاهای سنتی ایران و پیشینه آن را معرفی کنیم و طرز پخت آن را یاد بگیریم.

فرستادن دیدگاه