برنامه ریزی برای خرید را فرهنگ کنیم

برنامه ریزی برای خرید را فرهنگ کنیم

چند پیشنهاد از وبلایت برای برنامه ریزی هنگام خرید ۱-اقلام مورد نیاز را دسته بندی ، بودجه را بررسی و برای هر موزد در زمان و فصل مناسبش اقدام به خرید کنیم ۲- هیچگاه.. چند پیشنهاد از وبلایت برای برنامه ریزی هنگام خرید ۱-اقلام مورد نیاز را دسته بندی ، بودجه را بررسی و برای […]

چند پیشنهاد از وبلایت برای برنامه ریزی هنگام خرید ۱-اقلام مورد نیاز را دسته بندی ، بودجه را بررسی و برای هر موزد در زمان و فصل مناسبش اقدام به خرید کنیم ۲- هیچگاه..

چند پیشنهاد از وبلایت برای برنامه ریزی هنگام خرید

۱-اقلام مورد نیاز را دسته بندی ، بودجه را بررسی و برای هر مورد در زمان و فصل مناسبش اقدام به خرید کنیم

۲- هیچگاه بیش از بودجه در نظر گرفته شده خرید نکنیم چرا که در سایر هزینه ها و خرید های بعدی ما تاثیر منفی خواهد داشت

۳- برای بازار گردی زمانی جدا نسبت به خرید در نظر بگیریم، خرید هنگام بازار گردی به احتمال زیاد خرید بهینه ای نیست

۴- همیشه بودجه ای مخصوص خرید های تصادفی و حتی تفریحی در نظر بگیریم

۵- به جمله کلیدی هیچ ارزانی و هیچ گرانی بی علت نیست توجه کنیم !

۶- حتماً برای خرید هر کالا یا محصولی یک متخصص مرتبط را با خود ببریم، چه آنکه برای سازمانی خرید کنیم و چه برای ما یحتاج منزل

۷- بدانیم برای خرید چه چیزی به خرید می رویم و دقیقاً به فروشگاه مورد نظر مراجعه کنیم

۸- چانه زنی همیشه موثر نیست، در اغلب موارد وقت تلف می شود ، تنش ایجاد می شود، تصویر ذهنی بدی از ما ساخته می شود و تخفیف مورد نظر نیز گرفته نمی شود

۹- سعی کنیم بیش از آنکه به مراکز خرید بزرگ مراجعه می کنیم ، به تولید کننده های دست اول مراجعه کنیم

۱۰- پس از خرید به دنبال بررسی قیمت و کیفیت کالاهای مشابه نباشیم

۱۱- گاهی اوقات وقت و انرژی ای که برای بدست آوردن پایین ترین قیمت یک محصول از دست می دهیم،  ارزشش بسیار بیشتر است از ما به التفاوت آن محصول ، با نوع گران قیمتش

۱۲- خرید کالای با دوام موجب آرامش خاطر و جلب اعتماد دیگران می شود

۱۳- حتی الامکان سعی کنیم از تولیدات داخلی خرید کنیم

۱۴- و در پایان یادمان باشد:

” خرید برای رفع نیاز است نه مصرف پول “

فرستادن دیدگاه