خوبی مُسری است

خوبی مُسری است

خوبی کردن یک فرهنگ است و خوبی کردن می تواند فرهنگ غالب یک جامعه باشد. خوبی می تواند بین مردم پخش شود و سرایت کند. خوبی مسری است. در مجله فرهنگی وبلایت، متن زیبا درباره خوبی بخوانید. خوبی را فرهنگ کنیم. زندگی بدون فرهنگ، زندگی در شرایط سخت است. خوبی مسری است وقتی به گرمی […]

خوبی کردن یک فرهنگ است و خوبی کردن می تواند فرهنگ غالب یک جامعه باشد. خوبی می تواند بین مردم پخش شود و سرایت کند. خوبی مسری است. در مجله فرهنگی وبلایت، متن زیبا درباره خوبی بخوانید. خوبی را فرهنگ کنیم. زندگی بدون فرهنگ، زندگی در شرایط سخت است.

خوبی مسری است

وقتی به گرمی دستی را می فشاری

وقتی با لبخندت ، کار خوب دیگری را تایید می کنی

وقتی مراقبی حریر دلی لگد نشود ؛

خوبی سرایت پیدا می کند…

متن درباره خوبی

 

خوبی مسری است

وقتی مهربانی عطسه کند ؛

فضا لطیف می شود

سرآغازی برای اتفاقات شیرین دیگر

خوبی مسری است همان گونه که بدی…

خوبی گرفتنی ترین گرفتنی دنیاست

الهی خوبی بگیری …

 

فرستادن دیدگاه