روانشناسی محبت از ضرب سکه های مهربانی می گوید !

روانشناسی محبت از ضرب سکه های مهربانی می گوید !

به دیگران محبت کردم اما هیچکس قدرم را ندانست.درهای قلبم را به رویشان گشودم  اما قلّک قلبم را شکستند.از این همه نامهربانی خسته ام.می دانمدست من نمک ندارد … به دیگران محبت کردم اما هیچکس قدرم را ندانست.درهای قلبم را به رویشان گشودم  اما قلّک قلبم را شکستند.از این همه نامهربانی خسته ام.می دانمدست من […]

به دیگران محبت کردم اما هیچکس قدرم را ندانست.
درهای قلبم را به رویشان گشودم  اما قلّک قلبم را شکستند.
از این همه نامهربانی خسته ام.
می دانم
دست من نمک ندارد …

به دیگران محبت کردم اما هیچکس قدرم را ندانست.
درهای قلبم را به رویشان گشودم  اما قلّک قلبم را شکستند.
از این همه نامهربانی خسته ام.
می دانم
دست من نمک ندارد …
این حرف های کسی است که مهربانی می کنند اما از نوع برنامه ریزی شده.
منابع علمی روانشناسی محبت ، این نوع مهربانی را مهربانی استراتژیک می نامند
که در مقابلش مهربانی نوع دوستانه نشسته .
محبت برنامه ریزی شده یا نوع دوستانه است که کیفیت حس بعد از یک کار خوب را تعیین می کند.
محققان علوم شناختی با آزمایش بر روی مغز ۱۱۵۰ نفر  فهمیده اند آدمها وقتی محبت برنامه ریزی شده می کنند بخشی از مغزشان فعال می شود که به دنبال پاداش است اما وقتی همان آدمها بدون چشمداشت محبت کنند تمام مغزشان فعال می شود و نتیجه حس گرمای روحی و عاطفی است که فرد در درونش حس می کند.
 وقتی محبت میکنی ؛ بی منت ببخش ،
بی انتظار بازگشت .
خدای مهربان
سلول های بدنت را طوری آفریده ؛
که سکّه های محبت را سرمایه گذاری کنند .
تا به تو هدیه دهند ؛
آنچه را برای یک زندگی شاد و سالم به آن نیازمندی
محبّت که می کنی ، بی دریغ ببخش
تک تک ذرّه های وجودت ، قَدرت را می دانند .
در جهانی که اختیار رفتار دیگران دست ما نیست ؛
مهربانی مطمئن ترین راه برای رسیدن به خوشبختی است.

آدمهایی را دیده ای که برای یک گربه یا سگ دلسوزی می کنند
اما کوچکترین انتقادِ هم نوعشان را با پرخاش پاسخ می دهند؟
غافل از اینکه مهربانی یک خصلت خوب است ، مختص همه موجودات وکائنات .
مهربانی حتما لازم نیست یک ژست بزرگ باشد
تو سکه های مهربانی ات را خرج کن
خصلت مهربانی این است که در هم ضرب شود
مهربانی می تواند پروژه سودآور ملی باشد .
رفاه عاطفی را افزایش دهد و
اضطراب اجتماعی را کاهش
مهربانی یک سرمایه گذاری مطمئن و خوب است.

لبخند
تماس کوتاه با یک دوست
گفتن یک جمله در تایید توانایی ها یا تعریف خصلت های خوب آدمهای اطراف
کمک به غریبه ای که نمی شناسیم
شنیدن حرف های همکار
دادن یک هدیه غیر منتظره
به اشتراک گذاشتن تجربه ها و یافته ها
پخت غذا برای کسی که نیاز دارد
کمک مالی به موسسه خیریه
حمایت از یک کودک
وقت گذاشتن برای
همگی بسته های حاوی مهربانی اند
مهربانی ابزار کاهنده و افزاینده است
ابزاری که شبیه الاکلنگ
جیب هایت که پر از سکه های مهربانی باشد
انگار روی الاکلنگ خوشبختی نشسته ای
پایین  که می روی
افسردگی ، فشار خون ،  استرس و اضطراب هایت می آید پایین.
بالا می روی
میزان شادی ، انرژی ، هورمون عشق ، طول عمر ، خوشی و لذت می رود بالا .
هیچ شکی نیست که مهربانی در این دنیا اهمیت دارد. اگر هر انسانی در این سیاره برای مهربانی نوع دوستانه اولویت  قائل شویم ،
از صلحِ بیشتر در این سیاره لذت می بریم.

فرستادن دیدگاه