ستون یا گلدان !!

ستون یا گلدان !!

نماز ستون دین است، روایت معروفی است که هر مسلمانی حداقل یک بار شنیده. درباره نماز و اهمیت آن در زندگی زیاد گفته شده و شنیده ایم اما این متن در چند خط ستون بودن نماز را با مقایسه ای دلنشین به روایت کلمات آورده. ستون یا گلدان را در مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

نماز ستون دین است، روایت معروفی است که هر مسلمانی حداقل یک بار شنیده. درباره نماز و اهمیت آن در زندگی زیاد گفته شده و شنیده ایم اما این متن در چند خط ستون بودن نماز را با مقایسه ای دلنشین به روایت کلمات آورده. ستون یا گلدان را در مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

 

گلدون سر طاقچه بخصوص اگه قیمتی باشه باید مواظبش باشی، خاکی نشه، نیفته بشکنه،

شاید اگه نباشه اتفاق خاصی نیفته؛ ولی وختی هس، عزیز است و غنیمت، چشما بسمتش نگرانه،

کارش صرفاً زیبا کردن خونس، اصطلاحاً دکوریه،

خیلی نباید سمتش رفت،بچه نباید بش دس بزنه،جهت حفظ آبرو!جهت کم نیاوردن!و…

ستون یا گلدان

 

ستون امّا،کار انجام میده،باری به دوششه،خونه رو نگه داشته،خونه ای سر پاس که چارستونش سالمه،شاید ستون اصن دیده نشه،ت

ازه شاید گاهی مزاحم بعضیام بشه،ولی خونه بدون ستون معنی نداره،بار و سنگینی سقفو تحمل میکنه،تکیه گاه سقف بالا سره،

سقفی که خودش امنیت میده،و…و چه زیبا گفت :الصلاه عمود الدّین…

فرستادن دیدگاه